Category: Культура

Помощь родителям

                                                                  Αγαπητοί γονείς! Το να είσαι γονέας είναι σίγουρα ευτυχία, αλλά και  η ευτυχία χρειάζεται τις διακοπές της.  Και ακριβώς για αυτό σας προσφέρουμε τη βοήθειά μας και είμαστε έτοιμοι  να αναλάβουμε μέρος των ευθυνών σας σε αυτό το δύσκολο έργο – να είναι κάποιος γονέας. Δώστε στον εαυτό σας λίγες ώρες για να τα περάσετε με όφελος και Read More

Торжество православия

Неделя Торжества Православия связана с VII Вселенским Собором 787 года, который окончательно установил в Православной Церкви почитание икон после длительного периода иконоборчества. Сам же праздник возник в 843 году и был посвящен окончательной победе над ересью иконоборчества. Восстановление иконопочитания было произведено Феодорой сразу после смерти императора Феофила.   На сороковой день его кончины в Константинополе Read More

Волшебная проза мудреца

Фазиль Иксандер — живой классик. Искандеровскую прозу называют волшебной, самого писателя — мудрецом. Его книги не пылятся на полках, их часто достают и перечитывают.                                                                                         Фазиль Абдулович Искандер Будущий классик советской и российской литературы родился 6 марта 1929 года в Сухуми (Абхазия), где окончил русскую школу с золотой медалью. В 1954 году он окончил Read More

“Не верилось, когда она жила. Не верится, когда ее не стало.” Е. А. Евтушенко

Красотой, талантом и умом Анны Ахматовой восхищались в прошлом и нынешнем веках. Ей приписывали роман с Александром Блоком, за ней пытался ухаживать Осип Мандельштам, но безуспешно, а Борис Пастернак семь раз предлагал ей руку и сердце.                                        В литературу она вошла особенным образом: Ахматова сразу была высоко оценена критиками по причине ее таланта, особенности ее Read More

Эйфелева башня литературы

Имя Виктора Гюго знакомо каждому с детства. Автор знаменитых романов «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные» и «Человек, который смеётся» был не просто великим представителем мировой литературы, но и символом Франции. Именно Виктор Гюго оказал огромное влияние на таких писателей, как Альбер Камю, Чарльз Диккенс и Федор Достоевский.                                                                Виктор Гюго в молодости Ходит забавный анекдот о Read More

“Поэзия — это душа подвига, обращающего красоту в добро.” Михаил Пришвин

 “В темноте у окна” Иосифа Александровича Бродского это философское размышление о месте человека в мире, стране, собственной жизни, тема протеста против нивелирования человеческой личности. Каждый человек уникален, и выравнивать всех под единый стандарт просто убийственно. Главное требование к слову у Бродского – точность, экспрессивность и полная адекватность выражаемым мыслям и чувствам. Сложнейшие речевые конструкции, разветвленный Read More

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

12 февраля Православная Церковь празднует собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова (Назианзина) и Иоанна Златоуста. Вселенских – имеющих значение для всех времен и народов. Они сыграли исключительную роль в формировании догматики, богослужения и церковной жизни вообще (из четырех вариантов Божественной Литургии, которая служится в поместных Православных Церквях, две приписываются авторству Иоанна Златоуста Read More

“В затуманенных высях так бессильны слова”

  Крещенье В затуманенных высях Так бессильны слова. Кто-то щедро развесил По ветвям кружева. В этом святочном чуде Есть Божественный свет Родниковых прелюдий Припорошенный след. Очищаются души Под знаменьем Kреста. Будь ты нем и послушен В день Kрещенья Христа.                                 Read More

«Жить — значит действовать. Каждый день, в который вы не пополнили своего образования, считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим». К.С. Станиславский

Основатель, руководитель Московского Художественного театра, актер, режиссер, педагог, театральный мыслитель, создатель современной школы актерского искусства,  общественный деятель, выдающийся художник-новатор, продолжатель лучших реалистических традиций русского и мирового театра. Путь от актера-любителя до реформатора театрального искусства есть естественное развитие высокого ума, сердца и таланта.  Станиславский является создателем знаменитой Системы, всемирно признанного метода обучения актёрскому мастерству, заложившим фундамент современной Read More

“Блистательная надежда русской поэзии”. Ф.А. Абрамов, писатель

Read More

1 2 3